...khajarla,Khajjarla sangidi Zilla Parishat Secondari School,SANGIDI Kajjarla Mandal Parishat Primary School, khajarla,Khajjarla Sangidi Zilla Parishad Secondary School (WW),NEW SANGIDI Ruyadi Mandal Parishat Primary School, Ruyadi,Ruyadi Bhedoda Mandal Parishat Upper Primary School,BEDHODA Ruyyadi Zilla Parishad Secondary School,Ruyyadi,Ruyyadi Guda